حامیان محیط زیست آذربایجان5 میلیون هوادار تورک قشقایی تراختور

TIRAXTURUNQ 5 MILYON QAŞQAILI YARDIMÇILARI

گلینگیز دئمه یه گ

کتابچه «گلینگیز دئمه گـ» یه حاصل تلاش چند ماهه دانشجویان قشقایی است که گامی دیگر پیش نهاده اند تا از هویت و حریت خود دور نمانند و در این آشفته بازار برهنگی فرهنگ، فرهنگ غنی خویش را بسرایند.

ما دانشجویان قشقایی در ادای تکلیف الهی و قانونی خویش چاشنی علم، پشتکار و تحقیق را نیز به گوهر خدادادی همیت و غیرتمان افزوده ایم تا چراغ استادمان محمد بهمن بیگی را چهلچراغ بالندگی و فروزندگی بدل نماییم . و زبان خویش؛ این دردانه دنیای کلمات را در گیر و دار غفلت و خواب آلودگی عوام از گرداب مدرنیته تحمیلی برهانیم.

ما می خواهیم اندیشه و عشق را به زبان مادی این گوهر همیشه جاودانمان مکتوب نماییم

ما نمی خواهیم اصالتمان و زبان تورکی قشقایی مان با یک تبادل معیشت؛ یعنی آمدن تدریجی از زندگی عشایری و رفتن به زندگی شهری و یکجا گزینی تدریجا تباه و قربانی شود.

و در انتها نمی خواهیم آنچه خود داریم ز بیگانه تمنا کنیم

راست گفت پروردگار که فرمود:« ما شما را از الوان و رنگهای بیشماری برگزیدیم؛ باشد که سپاس گویید...»

این کتابچه به زبان ترکی قشقایی در جلد اول به تیراژ 2000 انتشار یافته منتظر شماره هایی آتی ما باشید.یاشاسین اولیمیز -اولکمیز


از تمامی قشقائیان تقاضا داریم که برای تکمیل و چاپ جلد دوم این کتابچه ما را یاری نمایند


دانلود کتابچه «گلینگیز دئمه گـ»

http://elkamez.blogfa.com/post/378/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-(%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A6%D9%85%D9%87-%DB%8C%D9%87-%DA%AF)%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-2000

نوشته شده در 1391/10/02ساعت 08:31 ب.ظ توسط bəxtiyar نظرات (1)


Design By : Pichak