حامیان محیط زیست آذربایجان5 میلیون هوادار تورک قشقایی تراختور

TIRAXTURUNQ 5 MILYON QAŞQAILI YARDIMÇILARI

5 میلیون هوادار تورک قشقایی تراختور


http://www.facebook.com/pages/5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%88%D8%B1/105929222921513

نوشته شده در 1391/11/14ساعت 05:06 ب.ظ توسط bəxtiyar نظرات (0)


Design By : Pichak