حامیان محیط زیست آذربایجان5 میلیون هوادار تورک قشقایی تراختور

TIRAXTURUNQ 5 MILYON QAŞQAILI YARDIMÇILARI

هواداران تیراختور باز هم به یاری دریاجه ی اورموی آذربایجان می شتابند ...


Tiraxturfans.Com. طی چند سال اخیر «تیراختور» با سونامی هوادارانش لرزه بر اندام فوتبال ایران انداخته و اقیانوس عظیم هواداران این تیم همواره 

نشان داده اند که ضمن درک عمیق فوتبال، توجه ویژه ای هم به مسائل اجتماعی پیرامون خود دارند که در کنار سایر مسائل، احساس مسئولیتشان در قبال بحران زیست محیطی نگین آذربایجان، دریاچه ی اورمیه، در نوغ خود جالب توجه و تحسین برانگیز بوده است. هواداران تیراختور که پیشرو در حرکتهای اجتماعی می باشند که در ماههای اخیر شتافتنشات به کمک مصیبت زدگان زلزله ی ویرانگر قاراداغ آذربایجان نیز یکی از جلوه های برجسته ی مسئولیت پذیریشان می باشد، تاکنون اثبات نموده اند که مثل «دیده بانان آذربایجان» روند مسائل پیرامون آن را به دقت زیر نظر گرفته و در صورت نیاز واکنش مناسب نشان می دهند. به رغم آنکه تاکنون اعتراضات زیادی به خشکاندن دریاچه ی اورمیه انجام گرفته است اما این دریاچه با گرفتار شدن در گیر و دار «تصمیمات غلط» و یا «بی تصمیمی» هر روز بیشتر گام در راه «مرگ» گذاشته است و اگر بگوییم که با وضعیتی که بر این دریاچه ی نیلگون حاکم است مسئولان دیگر دست از آن شسته اند پربیراه نگفته ایم که به رغم ادعای هزینه ی 1500 میلیارد تومانی برای نجات دریاچه،اظهارات کمال پیرموذن، نماینده ی اردبیل، در خصوص پرداخت نشدن ریالی برای نجات دریاچه و تز جنجال برانگیز «پرویز کردوانی» که عنوان پدر کویرشناسی ایران را نیز یدک می کشد در خصوص بی فایده بودن اقدامات انجام شونده و نیاز به خشکاندن دریاچه و تبدیل آن از اکوسیستم آبی به خشکی با پاشیدن خاک بر روی نمک و کاشت گیاه با هدف ایجاد پارک گیاهی که بدون توجه به عواقب مخرب چنین تفکرات «توخالی» و «توهم اندیشانه» در به مخاطره انداختن حیات آینده ی «آذربایجان» و مناطق اطراف آن، شدیداً مورد استقبال برخی مسئولان «فرصت طلب» و «مسئولیت گریز» قرار گرفته است شاهدی بر این مدعا می باشد از اینرو پیش بینی میشود که با شروع مسابقات تیراختور در لیگ قهرمانان آسیا، تلاش برای جلب نمودن توجه جهانیان به اوضاع اسفناک این دریاچه ی در حال احتضار یکی از موارد محوری حرکت هواداران تیراختور باشد. 

http://www.tiraxturfans.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/8245-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF.html

نوشته شده در 1391/10/21ساعت 07:42 ب.ظ توسط bəxtiyar نظرات (1)


Design By : Pichak